Jämtland lediga jobb för socionom

Socionomyrket är ett viktigt och utmanande yrke där man arbetar med människor i utsatta livssituationer. I Jämtland finns lediga jobb för socionomer.

Efterfrågan på socionomer

Efterfrågan på socionomer är stor, inte minst i Jämtland. Enligt sökresultaten finns det för närvarande 13 lediga tjänster i länet [6]. Det beror bland annat på att många socionomer går i pension de kommande åren samtidigt som behoven inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen ökar [13].

Arbetsuppgifter och arbetsplatser

Som socionom kan man arbeta inom många olika områden, till exempel:

 • Barn och ungdomar
 • Missbruk och beroende
 • Psykiatri och funktionsnedsättningar
 • Äldreomsorg
 • Ekonomiskt bistånd

Vanliga arbetsgivare är kommuner, regioner, privata välfärdsföretag och ideella organisationer. I Jämtland finns lediga tjänster inom exempelvis [6]:

 • Socialtjänsten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
 • Vuxenpsykiatrin
 • Äldreomsorgen

Utmaningar i yrket

Att arbeta som socionom är givande men kan också vara påfrestande. Vanliga utmaningar är [16]:

 • Hög arbetsbelastning
 • Svåra etiska dilemma
 • Hot och våld

För att motverka detta är det viktigt med god arbetsmiljö, handledning och möjligheter till vidareutbildning. Som socionom behöver man också vara lyhörd och öppen för att möta människor med olika behov och bakgrund.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för socionomyrket är goda. Behovet av kvalificerade socionomer väntas öka de kommande åren i takt med att befolkningen blir äldre och att nya grupper behöver stöd. Samtidigt väntas många socionomer gå i pension, så möjligheterna till arbete bedöms som mycket goda.

I Jämtland, liksom i övriga landet, finns det alltså ett stort behov av engagerade och kunniga socionomer de kommande åren. För rätt person är socionomyrket givande, om än krävande.